چراغ راهنما

چقدر از چراغ راهنما استفاده می کنیم؟ چه زمانی از آن استفاده می کنیم؟ آیا به درست کار کردنش توجه می کنیم؟ آیا کارخانه های خودرو سازی به کارایی درست آن از نظر در دیدرس بودن برای دیگران توجه می کنند؟ در طراحی خودرو برایشان جنبه ایمنی و کارایی چراغ راهنایی مهمتر است یا زیبایی؟ آیا پلیس به استفاده از چراغ راهنما توجه می کند در برنامه کاری پلیس چراغ راهنمایی در اولویت چندم است؟ آیا رانندگان ما درزمان گرفتن گواهینامه رانندگی از این نظر هم مورد آزمون قرار می گیرند؟ آیا برعملکرد آموزشگاه های رانندگی در اینباره نظارتی وجود داد؟ حقیقت این است که دقیق نمی دانم ولی نگاهی به آمارها ما را تا حدی به جواب نزدیک می کند؟ تعداد زیاد خودروهایی که یک طرفشان آسیب دیده است-خروج های ناگهانی از پارکینگ ها، رفت وآمد تعداد زیادی خودرو که اساسا چراغ ندارند. یا خودرو هایی که در زمان تحویل به خریدار این سیستم خودرو درست کار نمی کرده است.
کارکرد چراغ راهنمایی در اصل برای اطلاع دادن به دیگران از تصمیم خودمان در خودرو است.یعنی یک وسیله ارتباطی و آگاهی دهنده و به اصطلاح هشدار دهنده هم است. بنابراین در یک جامعه ای که ادعای فرهنگ دارد احترام به دیگران برایش یک اصل پایه ای است. چرا که رعایت این اصل آغاز روابط با دیگران می باشد. پس چرا ما در بسیاری از جاها این کار ساده ولی مفید و کارآمد را فراموش می کنیم؟ به امید اینکه این رفتار درست اجتماعی و ایمن در کشور ما نهادینه شود البته برای همه مهم باشد.و همه به دستورات آن توجه کنیم.استفاده از چراغ راهنما در همه موارد ضروری……

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit